Woord op Zondag

Yvonne Zonderop 3 Een heimelijke calvinist

May 21, 2017
Woord op Zondag
Yvonne Zonderop 3 Een heimelijke calvinist
Chapters
Woord op Zondag
Yvonne Zonderop 3 Een heimelijke calvinist
May 21, 2017
Kerk Zonder Grenzen
Show Notes
In deze derde aflevering vervolgt journalist Yvonne Zonderop haar weg. Het katholieke meisje dat niets begreep van de soms ondoorgrondelijke rituelen van de kerk loopt calvinistisch Nederland binnen. Daar ontdekt ze dat de protestantse nadruk op het eigen geweten, die zo vaak als een loodzware last wordt ervaren, voor haar juist de deur naar de kerk weer openzette. Yvonne Zonderop behoort tot de generatie die enkele decennia geleden afstand nam van de kerk. Maar sinds een paar jaar heeft ze spijt dat ze haar eigen kinderen daardoor nauwelijks iets van die christelijke erfenis heeft kunnen laten beleven, en kriebelt bij haarzelf ook de vraag of er niet iets verloren is gegaan met de leegloop van de kerk. Daar gaat haar project Los van God over, en in deze serie van Woord op Zondag brengt zij haar eigen geloofs-Werdegang in kaart. Aflevering 3: Een heimelijke calvinist

×

Listen to this podcast on